Přeskočit na obsah
Domů » INTERNET-PC » Kdy si pořídit k e-shopu B2C také B2B e-shop

Kdy si pořídit k e-shopu B2C také B2B e-shop

B2B zóna je vynikajícím způsobem rozšíření existujícího B2C e-shopu ve chvíli, kdy rozšiřujete svou nabídku i o velkoobchodní prodej. Ačkoliv se to nemusí zdát, toto rozšíření vůbec nemusí být náročné, a to ani při zohlednění všech specifik, která B2B zákazníci požadují.

Proč si k B2C nepořídit i B2B?

Oproti B2C si B2B zóna žádá odlišný přístup a soustředění pozornosti na jiná místa. Konkrétně se jedná o důraz na funkcionalitu a preferenci jednoduché obsluhy před vizuálním designem. Neznamená to, že by B2B zóny nemohly být vizuálně atraktivní, nicméně je třeba myslet na jinou úroveň komplexnosti použitých prvků.

Jako příklad mohou posloužit obrázky v galeriích či produktové dlaždice, kde platí, že pro B2B portál e-shopu je důležitější přehlednost většího množství dat na jednom místě.

Specifickými funkcemi B2B zón pak jsou následující:

  • správa uživatelských účtů zákazníkem,
  • podpora nákupních aliancí a konsorcií (u větších firem),
  • možnost rychlého importu objednávek z různých systémů,
  • možnost zvolit si místo a čas vykládky zboží.

B2B zóna rychle a kvalitně

Ne všechny rozdíly lze vzhledem ke specifikům B2B zón do existujícího e-shopu snadno implementovat. Mnohdy je proto výhodnější použít existující B2B zónu čerpající data ze stejného zdroje jak B2C e-shop. Díky tomu mohou obě aplikace naráz splňovat požadavky různých typů zákazníků, ať už pomocí API připojení nebo databázových views.

Výhodou je i to, že aplikace nezapisují do společných dat (např. objednávky i zákazníky mají zcela oddělené), což usnadňuje společnou integraci.

Tajemství úspěchu

Velmi důležité je jasně si stanovit, která data jsou v B2B zóně určena pro čtení a která pro zápis. Rovněž je třeba určit zdroj tzv. Master Dat neboli primární verze základních dat společnosti jako např. údaje o zákaznících či produktové portfolio.

Neméně důležité je i specifikovat oběh dokladů za účelem zamezit konfliktům při fakturaci. Po této fázi se doplňují procesy, tj. způsoby, jakými bude zamýšlená B2B zóna s danými daty pracovat.

Na základě výše uvedených podkladů je pak na místě provést průzkum. Ideální metodou je možnost časově omezeného vyzkoušení na „ostrých“ datech, což umožní nejsnazší vyhodnocení výhod a nevýhod dané B2B zóny. Před finálním testováním pak doporučujeme výběr co možná nejvíce zúžit.

Důležitým parametrem je i celková rychlost a praktičnost systému. Pomalý či nepřehledný systém totiž může pro B2B zákazníka představovat komplikaci a přiměje ho to setrvat u telefonického či e-mailového kontaktu.