Přeskočit na obsah
Domů » BYDLENÍ » ZAHRADA » Zalesňování ochrání lesní porost pro další generace

Zalesňování ochrání lesní porost pro další generace

Co s vytěženým lánem lesa? Ten je třeba opětovně zalesnit. Jedině tak se les ochrání pro další generace. Jak by tento proces měl vypadat?

Snižují teplotu okolního vzduchu, zamezují vysychání půdy a rovněž samozřejmě produkují kyslík a snižují emise oxidu uhličitého. Řeč je o lesních porostech, které tato planeta potřebuje. A my s ní. Proto je na pořadu dne ochrana lesa. O lesy se musíme starat a maximálně je chránit. Stejně tak ale potřebujeme i surovinu, kterou produkují, tedy dřevo. Proto je nutné vytěžené plochy opětovně zalesnit. Jak na to?

Zákon o zalesňování

Zalesňování by v první řadě měl probíhat režii odborníků. Na zalesňování svépomocí proto raději hned zapomeňte. Mohli byste napáchat více škody než užitku. Především tu ale je zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání rybníků (206/1948 Sb). Ten doslova říká, že: „Vlastníci lesa jsou totiž povinni zakládat a obnovovat lesní porosty dřevinami, aby nedocházelo ke snižování úrodnosti lesní půdy.“

Kdo vám les zalesní?

Rozsáhlé služby v oblasti zalesňování, ale i výkupu lesů, těžby dřeva a následného prodeje poskytuje rodinná firma Brodská lesní, která v obchodu se dřevem a lesními pozemky patří k jedničce na českém trhu. Lesní pozemky společnost vykupuje především od soukromých vlastníků, s nimiž se vždy v první řadě snaží rozumně domluvit a nabídnout jim nejvyšší možnou cenu. K těžbě dřeva používají moderní techniku, jako jsou harvestory, vyvážečky nebo traktory. A pozemky, na nichž provádí těžbu dřeva, opětovně zalesní.

Využijte dotací MZe

Investice do zalesňování snižují dotace od Ministerstva zemědělství. Na ty mají nárok majitelé pozemků s minimální výměrou 0,5 ha a zařazené do LPIS (geografický informační systém). Rovněž je nutné řídit se zalesňovacím plánem a po dobu 15 let dodržet výměru pozemku. Více informací najdete na odkazu www.vykuples.cz.