Přeskočit na obsah
Domů » BYDLENÍ » Výběr a nákup akvarijní nádrže

Výběr a nákup akvarijní nádrže

Fotografie: Akvárium

Při zařizování akvária se rozhodujete nejen o jeho velikosti, ale také o penězích, které do něj chcete investovat. A od velikosti akvária se také následně odvíjí velikost rybí osádky. Jak na nákup? Více v článku.

Při zařizování akvária a jeho následné údržbě musíte mít neustále na paměti potřeby ryb. To znamená, že kvalitu vody v akváriu, mimo jiné, zohledňuje přítomnost ryb a působení rostlin.

Minimální velikost akvária

Aby vám výše zmíněná přítomnost ryb a rostlin příliš neovlivňovala prostředí v akváriu, měli byste si pořídit akvárium minimálně o objemu 90 litrů. Takový objem mohou obsahovat akvária různých tvarů.

Aby však procesy, a tím myslíme rozpouštění kyslíku ve vodě a vyloučení škodlivých plynů, probíhaly přirozeně prostřednictvím vodní hladiny, musíte vhodně zkombinovat hloubku nádrže s co největší plochou hladiny.

A proto byste určitě měli volit akvária, která mají sice hlubokou nádrž a tím prostor k plavání, ale položením na bok se prostor neztrácí a vznikne vám tím větší plocha hladiny. Takže určitě byste měli volit spíše akvárium, např. ve tvaru kvádru, v poloze na bok. Pro začátečníky je takovým ideální rozměr 60 x 30 x 30 cm.

Kolik ryb pořídit?

A abyste věděli, kolik asi rybek si pro takovéto akvárium pořídit, existuje určitý návod. Na každých 2,5 cm délky ryby by mělo být asi 75 cm² vodní hladiny. Například vodní nádrž, která má plochu hladiny 1800 cm² je vhodná v součtu pro cca 60 cm ryb.

Musíte ovšem samozřejmě brát v potaz velikost jedné rybky. Určitě by se v tak velkém akváriu necítila dobře rybka o velikost 60 cm. Je tím myšleno např. 24 rybek o velikosti 2,5 cm. Rybu měřte bez ocasu. Tento výpočet však platí jen pro tropické sladkovodní akvárium.

Tvar akvária hraje velkou roli

Akvária se nejčastěji vyrábějí ve tvaru kvádrů, potom krychlí a koulí. Méně častá jsou akvária s podstavou ve stavu šestihranu. Nádrže vybíráme podle rozměrů nebo podle objemů. Když nemůžete koupit akvárium podle vašich představ, je možno nechat si zhotovit akvárium na míru.

Podklad akvária by měl být pevný, vodorovný a hladký, protože sebemenší nerovnost pod nádrží může způsobit tlak na sklo.

Správné umístění akvária

V prvé řadě musíte vyloučit umístění akvária u okna, jelikož by bylo celý den vystaveno účinkům slunce. V letních dnech by mohlo docházet k přehřátí a tím by se vám v akváriu množily zelené řasy. Naopak v zimě by při větrání docházelo k rychlému snížení teploty. Dále také musíte myslet na to, aby se akvárium nacházelo v klidném prostředí, kde by rybky nebyly zbytečně stresovány pohybem kolem vodní nádrže.

V dnešní době již můžete zakoupit pod akvárium dekorativní skříňku. Určitě je vhodné volit skříňku pro konkrétní model akvária, abyste zajistili nejlepší možnou stabilitu. Hrany akvária by neměly přesahovat přes hrany skříňky, aby nedošlo k poškození akvária.