Tryskací zařízení – Wista

Tryskací technika nejsou pouze jednotlivé stroje, ale zahrnuje jak celé systémy tryskání materiálu, tak i mobilní tryskací jednotky, jako je například mobilní pískovačka nebo ideální sestava pro tryskání drobného materiálu. Tryskací stroje, tryskací technika a vše, co je s tímto oborem spojeno, to je hlavní činností společnosti Wista.

Firma dodává na trh tryskací zařízení, stroje, příslušenství, ale zároveň i veškeré související služby. Kromě dodávek tryskacího příslušenství a abrazivního materiálu poskytuje také poradenství v oblasti tryskací techniky a tryskání. Pro své klienty je firma připravena zajistit vedle tryskání také studie vlivu technologie na životní prostředí (EIA), dokumentace pro veřejnoprávní projednání, veřejně právní řízení za účelem vydání stavebního povolení, prováděcí dokumentaci, dodávku zařízení do místa určení, kompletaci a montáž dodaných technologických celků, zprovoznění zařízení, školení obsluhujícího personálu, měření průtoku, tlaku a čistoty stlačeného vzduchu nebo výchozí revize. Novinkou je i půjčení nebo pronájem krátkodobě i dlouhodobě kompletní technologie s příslušenstvím pro pískování a tryskání.