Vlastní zdroj pitné vody pro domácnost

Pro domácnosti, které vlastní pozemek a mohou na něm instalovat studnu, se naskytuje nový zdroj pitné vody. Pomocí zdroje z vrtané studny tak získáte vlastní zdroj vody, díky kterému získáte mnoho výhod. Mezi výhody patří nezávislost a především snížení nákladů na vodné o několik desítek procent, jelikož se ceny v různých lokalitách České republiky pohybují jinak. Vrtaná studna přináší domácnostem kvalitní pitnou vodu pro svou rodinu, čistou a bez jakékoliv další chemické úpravy. Firma vrtané studny nabízí prodej a instalaci čerpací techniky, ale především se zabývá vyhledáváním vodních pramenů a následně vrtáním studen. Poskytne v rámci služeb odborné poradenství a vypracování potřebných dokumentů pro úřady.

Výhody vrtané studny

Z cenového hlediska je vrtaná studna velmi dostupná, čímž tedy návratnost investice je velmi krátká, udává se doba kolem 5 let. Při stavebních pracích a hledání pramene není poškozena okolní vegetace, trávník, ani záhony. V době, kdy jsou srážky minimální, je zajištěn minimální přítok, udávaná norma pro 4 lidi na den je 2000 litrů. Ke studni jsou poskytovány další služby, jako vyhledání pramene, zajištění čerpací zkoušky, montáž odkalovacího čerpadla a samozřejmě atest pro pitnou vodu a poradenský servis.

Dle struktury podlaží je na místě vrtu studny určeno použití vrtného systému. Se zákazníkem jsou domluveny veškeré smluvní podmínky a termín s dobou realizace, která se pohybuje v rozmezí jednoho až dvou dní. Samotná instalace je velmi rychlá a jednoduchá. Po dokončení je provedena funkčnost vrtané studny, provádí se čerpací zkouška, zkouška pro ověření garance vydatnosti vody a majiteli je předán předávací protokol.