Jak snížit výdaje za energii

Využití solární energie je nejen ekologicky šetrné, ale navíc vám ušetří tisíce korun za energii. Solární systémy jsou proto ideálním nástrojem, který sluneční paprsky mění v požadovanou energii. Je však třeba se zamyslet, zda se vyplatí i pro váš dům.

Věděli jste, že v České republice jsou v provozu cca dva miliony topných zařízení, která jsou starší než 25 let? Lidé, kteří je vlastní, si bohužel vůbec neuvědomují, kolik energie jimi vyplýtvají a jak těmito zařízeními navíc zatěžují ovzduší. Pokud tedy zvažujete výměnu topného zařízení, či stavíte dům a uvažujete, zda si solární panely pořídit, zvažte i následující důvody.

4 hlavní důvody, proč využít Slunce jako zdroj energie

1. Uspoříte energii

Jestliže své stávající topné zařízení vyměníte za vysoce účinné kondenzační či peletové kotle a pořídíte si tepelná čerpadla v kombinaci se solárními panely – ušetříte až 25% energie.

2. Tepelná energie ze slunce

Cca třetina energie ve střední Evropě je spotřebována na vytápění budov – přitom úsporné kondenzační kotle a jiné úsporné topné systémy dokáží tuto spotřebu výrazně snížit a tím nezatěžovat zemskou atmosféru.

Úspory jsou průkazné, i co se týče ohřevu pitné vody. Sluneční kolektory ve spojení se zásobníky teplé vody tak představují pro naši zeměpisnou polohu v letních měsících dobrou alternativu k provozu kotle. V nabídce jsou jak deskové, tak trubicové kolektory – vybrat si můžete z poměrně široké nabídky. Jedním z vysoce výkonných plochých kolektorů je i Vitosol 100-FM s hliníkovým rámem a patentovanou technologií absorbční vrstvy ThermProtect, který se dokáže optimálně přizpůsobit energetickým potřebám vaší domácnosti.

3. Elektrická energie ze slunce

Solární panely představují vlastně malou elektrárnu umístěnou přímo na střeše vašeho domu. V České republice je situace pro výstavbu těchto zařízení stále velmi příznivá.

4. Státní příspěvky

Pokud jste se rozhodli pro fotovoltaické zařízení, můžete na jeho pořízení čerpat veřejné dotace. Díky úspoře energie se vám investice vrátí po několika letech. Tato zařízení jsou navíc zahrnuta do programu Nová zelená úsporám a lze na ně čerpat dotace.

Druhy solární techniky

Solární kolektory jsou ideální pro ohřev pitné vody, ohřev vody v bazénu a pro podporu vytápění. Prvotní vyšší investice se vám vrátí v podobě vysokých úspor za fosilní energii v průběhu několika let.

Zvlášť významná je úspora za zemní plyn – ročně tak spotřebujete na každodenní přípravu topné vody cca o 60 % méně energie. Pokud zkombinujete ohřev pitné a topné vody, ušetříte ročně na energii až 35 %. Vlastníte-li bazén, pak záleží na jeho velikosti a vašich požadavcích na teplotu vody.

Jaká jsou tedy solární zařízení a na co se dají využít?

Solární zařízení s bivalentním zásobníkem na teplou vodu

Základem je bivalentní zásobník na teplou vodu, která se ohřívá pomocí spodního výměníku tepla, jelikož ohřevem solární kapaliny v zařízení se toto teplo vede do zásobníku. Pokud teplota v důsledku odběru vody poklesne (např. při koupání či sprchování), je možné zapnout topný kotel prostřednictvím horního výměníku.

Solární zařízení pro ohřev pitné vody a podporu vytápění

Kapalinu ohřívanou v solárních kolektorech je možné využít kromě ohřevu pitné vody i k podpoře vytápění. V tomto případě topný okruh použije vodu uloženou v solárním zásobníku, která je průběžně ohřívána kolektory. Regulace pak kontroluje, zda lze dosáhnout předem navolené pokojové teploty. Pokud teplota neodpovídá navolenému stupni, topný okruh se dodatečně zapojí.

Solární zařízení pro bazény

Systém a vhodná sestava se v tomto případě navrhují na míru zákazníka a k návrhu lze využít simulačních programů.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli systém čerpající energii ze Slunce – finanční úspora a ekologie budou vždy na vaší straně!