Přeskočit na obsah
Domů » PRO FIRMY » Pracovní úraz – kde končí cesta do zaměstnání?

Pracovní úraz – kde končí cesta do zaměstnání?

fotografie: pracovní úraz

Pracovní úraz rozhodně není ničím příjemným. Pro zaměstnavatele ani zaměstnance. I když je z právního hlediska poměrně jasně definován, pár nejasností kolem něj přeci jen panuje.

Zákoník práce pracovní úraz definuje jako poškození zdraví či smrt zaměstnance, k níž došlo v souvislostí s plněním pracovních povinností. Odpovědnost za pracovní úraz ve většině případů nese zaměstnavatel, a to přesto, že zaměstnanec absolvoval veškerá povinná školení BOZP A PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) a při výkonu práce veškeré pokyny bezpečnosti práce dodržel.

Kam pracovní úraz zaznamenat?

S výše zmíněnými povinnostmi jsou spojené konkrétní povinnosti. Veškeré pracovní úrazy je v první řadě třeba detailně evidovat a zaznamenávat do k tomu určeného formuláře. Zaměstnanec má pak v důsledku pracovního úrazu nárok na poskytnutí náhrady škody způsobené pracovním úrazem. V některých výjimečných případech může být zaměstnavatel této povinnosti zproštěn.

Co už není pracovní úraz?

Pracovní například není úraz, který se zaměstnanci přihodí cestou do zaměstnání, či z něj. V tomto případě je třeba přesně vymezit „hranice“ pracoviště. Pracoviště je v tomto smyslu územím, na kterém je zaměstnavatel povinnen řídit se pokynů zaměstnavatele. Mimo toto území je jako pracoviště vnímáno i místo, na nějž zaměstnavatel zaměstnance vyslal v rámci plnění pracovních povinností. Typickým příkladem je služební cesta. Dojde-li na ní k újmě zaměstnance, můžeme hovořit o pracovním úrazu.

Myslete na prevenci

Pracovním úrazům se zaměstnanci maximálně snaží zamezovat. Na prvním místě je prevence. K té přispívají různá školení, ať již se jedná o školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (Požární ochrana), kurzy první pomoci, řidičů atd. Tato školení je zaměstnavatel zaměstnanci povinnen poskytnout a zaměstnanec je v určitém termínu musí absolvovat.

Využijte e-learning

Vaším koordinátorem BOZP může být například společnost PREVENT, jednička na trhu v oblasti e-learningu a online vzdělávání, které vítají jak zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci. Kurz absolvují v době, která jim maximálně vyhovuje, a to na některé z jejích chytrých platforem.

Platformy společnosti PREVENT

Online školení BOZP a PO poskytuje vzdělávací platforma INSTRUCTOR (LMS), e-learning EDUNIO a evidenci pracovně lékařských prohlídek vede aplikace MEDBOOK. INSTRUCTOR zaměstnance vyškolí, otestuje, jejich výsledky ohodnotí a vytvoří nezbytný certifikát. A dokonce umožňuje tvorbu vlastních online kurzů. Pozadu není ani platforma EDUNIO, specialista na online školení, blended learning a webináře. A MEDBOOK má v malíčku veškeré pracovnělékařské služby, které automatizujte a digitalizujte.

Kompletní služby

Školením to u firmy PREVENT ale nekončí. Součástí služeb je i správa, vedení dokumentace a nezbytná kontrola BOZP a PO. Stejně jako následná prověrka BOZP v podobě preventivních kontrol pracovišť. Zkrátka kompletní služby od A d Z.