Přeskočit na obsah
Domů » FINANCE » Potřebujete získat peníze na váš projekt? Vezměte si na pomoc profíky na dotace

Potřebujete získat peníze na váš projekt? Vezměte si na pomoc profíky na dotace

Chcete, aby se občané ve vašem městě cítili bezpečně a spokojeně? Přemýšlíte, kde sehnat peníze na vybudování mateřské školy ve vaší obci? Nechcete podcenit získání dotace na projekt, který je prostě už potřeba ve vaší obci zrealizovat?

Anebo možná již máte dostatek peněz na daný projekt, jen potřebujete připravit veřejnou zakázku, abyste na jeho realizaci zajistili dodavatele nejlepšího v poměru kvalita cena. Možná pouze nemáte dostatek zkušeností, jak zajistit financování, nebo se vám nechce do papírování a veškeré potřebné administrativy.

Pak je tu k vašim službám firma Artendr. V čele týmu profíků stojí Marek Semerád a všichni jsou připraveni vás provést džunglí papírování a procesem získání dotace pro váš projekt. Ať už potřebujete pomoci s veřejnou zakázkou nebo zajistit dotace k vašim stávajícím financím, firma, která je na trhu již více jak deset let, vám poskytne kompletní servis. Jednatel firmy Marek Semerád je zároveň starostou obce Cerhenice. Sám si prošel a na vlastní kůži vyzkoušel, jak může být pro malá města či obce náročné zajistit dostatečné finance například na rekonstrukci mateřské či základní školy, renovaci veřejného osvětlení, na opravu chodníků nebo zlepšení úrovně zeleně. Postupně tak získával cenné zkušenosti a stal se z něj opravdu erudovaný člověk v oblasti dotačního poradenství. A o ty se nyní dělí se svými klienty. Jeho firma Artendr připraví kvalitní projektovou dokumentaci.

Posoudí reálnost provedení projektu. Ten pak připraví takovým způsobem, aby vás nepřekvapil žádný audit. Vyhodnotí, eliminují nebo alespoň zmírní případná rizika. Nebo vám projektový záměr kvalitně sestaví sami. Vytvoří podrobný finanční plán. Postarají se o veškerou administraci a dokumentaci, která je vyžadována poskytovatelem dané dotace. Poskytnou dotační poradenství – udělají analýzu vašeho projektu a provedou celým procesem získávání dotace a poté i jejím schvalováním. Připraví dotační žádost tak, aby měla všechny důležité náležitosti v souladu s pravidly dotačního titulu. Shromáždí veškeré přílohy. Zajistí i udržitelnost projektu. Pro veřejné zakázky nemusíte sami studovat obsáhlou legislativu a zároveň se s firmou Artendr vyhnete rizikům nejen s výběrem dodavatele, ale i těm ostatním, a to v celém průběhu veřejné zakázky.

Lidé z firmy Artendr umějí získat peníze z dotací nejen na základní potřeby, jako je oprava chodníků nebo výstavba mateřské školky, ale i na smart living, čističku odpadních vod, zlepšení úrovně zeleně, výstavbu sportovní haly, rekonstrukci nevyužívaného domu a jeho přestavbu třeba na komunitně prospěšný brownfield, ale i spoustu dalších potřebných projektů. Ať už jednáte za obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městskou část, hlavní město Prahu, městskou část hlavního města Prahy, kraj, státní podniky, státní organizace, výzkumné instituce, výzkumné organizace, školy, školská zařízení, veřejnoprávní organizace, státní i nestátní neziskovou organici, příspěvkovou organizaci, církevní instituci, náboženskou společnost, obchodní společnost státní či soukromou, zájmové sdružení právnických osob atd. – své si najde opravdu každá instituce.

Z úspěšných zakázek můžeme například uvést:

Získání dotace pro městys Plaňany na výstavbu bytového domu na parc. č. 813/1 v Plaňanech. Provedenými úkony byly přijetí, příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci. Obec provedli celým procesem a zajistili veškerou administraci při realizaci zakázky. Dále Artendr nalezl vhodného dodavatele, řešil případné problémy při procesu a zajistil další zdroje financí. Pro tento projekt bylo získáno: 8 992 142 Kč.

Celý proces šel velmi rychle. Žádost byla podána v prosinci roku 2019 a kolaudace domu byla již v prosinci roku 2021. Když se daří, tak se prostě daří. Výsledkem je novostavba se šesti byty (včetně místnosti pro správce domu), ve kterých najdou kvalitní bydlení občané, kteří se ocitli v nepříznivých životních situacích.

Starosta městyse Mgr. Martin S. Charvát se poté vyjádřil velmi kladně až nadšeně směrem k firmě Artendr. Převážně byl spokojený s rychlou, pohotovou a jednoduchou komunikací se členy týmu firmy. Nadchlo ho i celkové řešení potřebných úkonů. Označil zaměstnance za profíky a jejich práci se chystá doporučovat dalším zájemcům o získání dotace a dodavatele pro své plány.

Dalším velmi povedeným projektem týmu firmy Artendr je pomoc při realizaci výstavby mateřské školy v obci Polerady. Marek Semerád a jeho tým zkušených lidí napříč různými odvětvími vyhotovili projektovou dokumentaci i studii daného projektu, podali žádost o dotaci a postarali se o většinu administrativy.

Na stavbu díky svým obratnostem získali 16 348 539 Kč. O dotaci žádali v březnu roku 2020. Získali ji pro Polerady již v červnu stejného roku. Školka, útulně působící stavba, je montovaná z velmi oblíbených kontejnerů. Celá obec je ráda, že si děti zase mají kde hrát.

Starosta obce Jiří Urban je s projektem naprosto spokojen. Konečně má obec Polerady reprezentativní mateřskou školu.

Artendr se aktivně angažoval v dalším úspěšném projektu, kterým byla výstavba chodníků v obci Sokoleč. Pro obec podali žádost o dotace, provedli administraci v době, kdy realizace probíhala, a získali pro ni dotace ve výši 3 800 000 Kč.

Starosta obce Marián Sipajda se o spolupráci s firmou Artendr vyjadřuje taktéž spokojeně. Specialista na dotace mu vytrhl trn z paty. Potřeboval totiž sehnat prostředky na rekonstrukci rozpadajících se chodníků. Jelikož je v obci jak mateřská, tak i základní škola, vznikla potřeba zajistit bezpečnou chůzi dětem do těchto institucí. Desítky let se o tomto důležitém bodu bezpečnosti hovořilo, ale peníze na takovou opravu prostě nebyly. Omezený obecní rozpočet takové práce jednoduše nebyl schopen pokrýt. Starosta hledal firmu, která by úkol sehnat potřebné dotace uměla zvládnout s vysokou úspěšností. O spolupráci tedy požádal Artendr. Ten se projektu zhostil na výbornou. Povolaní lidé z branže připravili projekt, veškerou dokumentaci, starostu a jeho tým provedli celým postupem a informovali ho, co je potřeba pro úspěšné získání dotace připravit. Pozitivní výsledek na sebe nenechal dlouho čekat.

Pan Marián Sipajda byl s realizací projektu a přístupem firmy Artendr natolik spokojený, že firmě svěřil i další úkol. Zajistit dotace na přestavbu obecního domu a tímto způsobem rozšířit kapacitu mateřské školy. Získaná dotace pro tento projekt byla v ohromující výši 19 034 100 Kč.

Za další úspěšné projekty jmenujme třeba:

Stavbu tělocvičny v objektu číslo 69–70 v Údolní ulici ve městě Úštěk. I starosta Úštěku Jan Mazíni byl se spoluprací spokojený. Artendr se postaral o administraci a podal žádost o dotaci. Na tento projekt získali dotaci v částce 22 927 458 Kč.

Také starosta obce Kamenný Most pan Ladislav Cílek a jeho obecní rada si spolupráci s firmou Artendr pochvalují. Potřebovali získat dotaci na rekonstrukce chodníků k ČOV. První dotace v hodnotě 3 689 938 Kč a druhá dotace v hodnotě 2 607 309 Kč dorazily zanedlouho díky podání žádosti a vyřízení veškeré administrace při realizaci projektu týmem.

Marek Semerád a jeho tým fundovaných pro projekty zapálených lidí bere všechny projekty, do kterých se pustí, jako příběhy. Příběhy, které je vezmou za srdce a pro něž dělají své maximum, aby měly šťastné konce. Šťastný konec, spokojený klient, spokojená firma, která má tak hnací motor pomáhat dále. A dělat tak kolem sebe svět lepším. Lepším ke kvalitnímu a bezpečnému žití.

S firmou Artendr nešlápnete vedle. Dostanete nejen kompletní servis služeb, profesionální přístup, skvěle odvedenou práci, nové poznatky a spoustu nových zkušeností, ale také velmi osobní zacházení.

Firma není na trhu žádným nováčkem. Je tu již deset let, a to znamená velkou spoustu zkušeností, znalostí, objevování nejlepších postupů a cest k úspěšnému výsledku. Nejcennější zkušenosti jsou ty, které získáte životem, praxí, testováním, zkoušením, metodou pokus omyl. A i takové má firma Artendr v zásobě, k tomu přidejte akademická vzdělání jejích pracovníků a výslednou si jistě dosadíte sami. Tým firmy Artendr totiž tvoří nejen pan Marek Semerád, ale i další experti ze světa dotací. Projektoví manažeři, projektanti, stavební technici, specialisté inženýringu, specialisté veřejných zakázek, grafici i právníci. Dalším kladným aspektem je, že tito lidé jsou z různých věkových kategorií. To znamená, že dostanete pohled na věc z různých úhlů. Mladý entuziasmus se zde snoubí s moudrostí zkušených matadorů.

Na velmi přehledném webu Artendr.cz najdete i pěkně zpracovaný seznam aktuálních dotačních výzev. Můžete se podívat na všechny nebo vybrat z oblastí jako jsou:

  • Budovy a bydlení.
  • Infrastruktura a město.
  • Životní prostředí a zeleň.
  • Školství, sport a hřiště.
  • Památky a cestovní ruch.

Pokud chcete s největší pravděpodobností získat vaši vysněnou dotaci, obraťte se na experty s mnohaletými zkušenostmi. Nejlepší na celém procesu je, že firmě zaplatíte pouze v případě, že dotaci získáte.