Přeskočit na obsah
Domů » PRO FIRMY » Jak vybrat poskytovatele pracovnělékařských služeb

Jak vybrat poskytovatele pracovnělékařských služeb

Fotografie: Jak vybrat poskytovatele pracovnělékařských služeb

K povinnostem každého zaměstnavatele patří také řádná péče o jeho zaměstnance. Kromě zajištění práce či pracovního místa je důležitá i ochrana zdraví během výkonu práce. Pojďme se podívat na to, podle jakých kritérií by měly být pracovnělékařské služby vybrány.

Proč musí být pracovnělékařské služby ve firmě k dispozici

Povinnosti zaměstnavatelů upravuje zákoník práce (262/2006 Sb.). V něm jsou také podstatné informace ohledně pracovnělékařské služby. Dále musejí zaměstnavatelé vycházet ze zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) a vyhlášky o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.). Na základě těchto dokumentů musí každý zaměstnavatel pracovnělékařské služby zajistit, a to písemnou smlouvou s daným zdravotnickým zařízením.

Co všechno patří do činnosti pracovnělékařské služby

Zdravotní zařízení, které bude mít se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu, bude pro něho vykonávat zejména hodnocení zdravotních rizik pracovního prostředí, a to přímo na konkrétních pracovištích. Před nástupem do zaměstnání bude mít za úkol každého nového zaměstnance podrobit pracovnělékařské prohlídce a na jejím základě posoudit zdravotní způsobilost k práci. Není to jen formální záležitost, tyto úkony jsou velmi důležité pro výkon zaměstnání. Nedílnou součástí činnosti zdravotního střediska bude také školení pracovníků v oblasti poskytování první pomoci a v bezpečnosti práce na pracovištích (BOZP).

Jak najít vhodné zdravotní zařízení

Obor pracovního lékařství má svá pravidla a vyhlášky, které je třeba dodržovat. Znamená to také, že ne každý praktický lékař se v této oblasti patřičně orientuje. Legislativa pracovního lékařství je obsáhlá a je nutné ji znát opravdu dobře. Pokud by se zaměstnavatel obrátil na některou soukromou kliniku, může se mu stát, že bude odmítnut. Pracovnělékařské služby, tedy dohled na pracovišti zaměstnavatele, bývají pro ni finančně nezajímavé. Maximálně se tak ještě bude věnovat náboru nových klientů z řad pracovníků pro svou nadstandardní zdravotnickou činnost.

Kouzelné slovíčko „kategorizace prací“

Jak tedy poznat, že zdravotní zařízení je pro výkon pracovnělékařské služby vhodné? Jeho součástí by mělo být hodnocení rizik pracovního prostředí. Základem je zde znalost zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Součástí práce pracovního lékaře je kategorizace prací, lékařské prohlídky (vstupní, výstupní, pravidelné), poradenství a školení, funkce koordinátora BOZP. Pokud se tomuto všemu věnuje, pak je možné se na něho obrátit se žádostí o poskytování pracovnělékařské služby.

Nadstandardy jako zajímavý benefit

I v péči o zaměstnance ve zdravotnické oblasti je možné využívat nadstandardů, které může vybrané zdravotní zařízení poskytovat. Často pak tyto nadstandardy bývají zajímavým benefitem od zaměstnavatele, který poskytuje svým pracovníkům. Nakonec i pro něho plynou určité výhody, je-li o jeho zaměstnance opravdu dobře postaráno.