Fofrem s FOFREM

Potřebujete přepravit nadměrnou zásilku či náklad? Sami to rozhodně nezvládnete. Obraťte se proto na profesionály.

V první řadě je třeba si ujasnit, co obnáší pojem nadměrná přeprava, potažmo nadměrný náklad. V podstatě se jedná o každou zásilku, jejíž rozměry přesahují rozměry zásilky standardní, což je 2,2 × 2,0 × 4,0 m, a nepřesahují níže uvedené rozměry, hmotnost a objem.

Parametry nadměrné zásilky

Teď se na chvilku ponoříme do světa matematiky. Nadměrnou zásilkou rozumíme náklad vyšší než 2,2 metru, a to včetně palet a podstavce, jeho šířka se pohybuje v rozmezí od 2 do 2,4 metrů a délka v rozmezí mezi 4 a 6 metry. To ale není vše.

Obsah a objem nadměrné zásilky

Objem této zásilky nesmí přesáhnout 13,3 m³ a hmotnost nesmí být vyšší než 1500 kg. Takže vytáhněte metr a začněte měřit. Vážení doporučujeme přenechat profesionálům, popřípadě k tomu určeným pracovištím.

Přeprava nadměrných nákladů

Pokud vaše zásilka splňuje výše zmíněné parametry, stačí jen si k její přepravě objednat speciální, ale hlavně spolehlivou spediční firmu pokud možno s dobrou reputací. Zadejte si do svého vyhledávače spojení přeprava nadměrných nákladů a vyberte takovou, jež vám bude nejvíce vyhovovat.

Rychlá a spolehlivá přeprava FOFR

Jednou z nejvyhlášenějších na českém trhu je společnost s příznačným názvem FOFR, kterou najdete na adrese www.fofrcz.cz. Můžete si být jisti, že její zaměstnanci zcela naplňují název firmy, pro níž pracují. Zakázky přepravují skutečně fofrem, tedy rychle. A bezpečně.

Přeprava nebezpečných zásilek ADR

Společnosti FOFR samozřejmě můžete svěřit i přepravu tzv. nebezpečných zásilek včetně vysoce hořlavých, žíravých a dokonce výbušných látek. Mezinárodní úmluva ADR (odtud název přepravy) pojem nebezpečná zásilka definuje jako zboží, při jehož přepravě může být ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. A tak je zapotřebí s takovou zásilkou nakládat. Splněny tedy musí být veškeré přísné požadavky, jež tato úmluva stanovuje. Pokud plánujete převoz nebezpečné ADR zásilky, obraťte se na certifikovaného poradce společnosti FOFR, který zodpoví veškeré vaše dotazy.

Facebookové komentáře

Přidat komentář