Přeskočit na obsah
Domů » FINANCE » Život bez neustálých nervů? Jedině s vhodným pojištěním!

Život bez neustálých nervů? Jedině s vhodným pojištěním!

Doba je hektická, nadto přichází těžké časy spojené s neustálým zdražováním a růstem inflace. Poslední, co potřebujete, je hradit způsobenou škodu, ke které může dojít v běžném životě, ale také v tom pracovním. Říkáte si, že něco takového není váš případ, protože žijete poklidný a opatrný život. Nezapomeňte, že k takovým situacím dochází nahodile a často bez možnosti je v daný okamžik ovlivnit. Důsledky, především finanční, ale mohou být ruinující. K tomu si připočtěte nervy, které vás to bude stát. Není pak vhodnější mít sjednané správné pojištění?

Opatrnost nepomůže

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti? Důvodů, proč si krýt záda je několik. Především i při sebevětší opatrnosti může dojít k nehodě nebo situaci, při které vznikne někomu újma. Může jít o zavrávorání a drcnutí do vedlejšího stolku v kavárně, ze kterého spadne nový model mobilního telefonu. Při popojíždění nákupním vozíkem může dojít ke shození zboží v prodejně. V těchto případech je pak nutné uhradit škody, obdobně jako při srážce na promenádě při jízdě na kolečkových bruslích nebo při sjezdovém lyžování na alpských svazích. Tyto situace už nebudou stát tisíce, ale rovnou statisíce nebo miliony. Zaplatíte je z vlastních úspor?

Pojistka na blbost

Pojištění, které tyto škody kryje, se říká pojistka na blbost, protože ve valné většině případů jde o drobnosti a několikatisícové částky. Bývá součástí pojištění nemovitosti nebo domácnosti, protože nejčastěji jde o škody způsobené sousedům při vytopení. Sjednává se ale také zvlášť ve čtyřech variantách, které odlišuje pouze maximální pojistná částka (3, 5, 7 nebo 10 milionů korun). Právě vyšší částky jsou vhodné pro rodiny, které milují sportování a vyrážejí lyžovat nebo jezdit na kole do zahraničí. Obdobné pojištění je vhodné i pro zaměstnance.

Krytí i v práci

Mít klid v práci je k nezaplacení, a právě pojištění odpovědnosti zaměstnance k němu přispěje. Uzavřená pojistka totiž vyřeší škody, ke kterým dojde neúmyslně vůči zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Když se totiž stanou, má zaměstnavatel nárok požadovat po zaměstnanci až 4,5násobek hrubého měsíčního výdělku. Pojistku je možné uzavřít na maximální pojistnou částku 500.000 korun, přičemž je možné upravit výši spoluúčasti, která je v tomto případě povinná. Výhodou je celosvětová platnost, což ocení zaměstnanci vyjíždějící na zahraniční pracovní cesty nebo montáže.