Jak se v letech změnilo rybaření

Rybaření je disciplína, která si během historie prošla prudkým vývojem. Změnilo se dostupné vybavení, preferované technologie i oblečení.

Jak to začalo

Rybaření jako činnost má již velmi dlouhou tradici. Lidstvo využívalo ryby jako zdroj potravy prakticky odedávna.

U nás máme první známky rybolovu doloženy již zhruba v období 40 000 až 10 000 let před Kristem. Naši nejstarší prapředci samozřejmě neměli k dispozici žádné více či méně sofistikované nástroje. Ryby pro svou obživu lovili zprvu pouze rukama.

Teprve doba bronzová, charakterizovaná velmi dobrou úrovní zpracování bronzu, přinesla například háčky a dvojháčky s protihrotem. Znamenalo to i rozmach rybářství, neboť lovcům se poměrně razantně zvýšila úspěšnost.

Původní nutnost se časem pro některé lidi přetavila v zábavu. Historikové se dnes shodují, že první pokusy o sportovní rybaření realizovali Číňané, Egypťané, Řekové a Římané už ve starověku. Svou tradici mělo rybaření i mezi indiány. Těm vděčíme za vynález umělých dřevěných rybek.

Zásadním bodem ve vývoji sportovního rybářství byl rok 1496. Tehdy vyšla knižní publikace s názvem Pojednání o rybaření na udici. Autorkou byla žena, řádová sestra Juliana Bernersová. Šlo o historicky první naučnou práci na téma sportovního rybolovu.

Rybaření v průběhu času

Jedním z nejstarších způsobů lovu je za pomoci háčku na ryby. Dnes můžeme odhadovat, že s prutem uměli lidé lovit už v období středověku.

Do chápání rybaření pak vneslo změny 19. století, kdy se pevně ustálilo pojetí rybaření také z čirého zájmu. Právě v této epoše můžeme hovořit o sportovním rybaření v současném slova smyslu. Následující století přálo nejrůznějším inovacím. Do rukou se tak nadšencům dostaly GPS technologie, rybářské alarmy nebo sondy. Své využití našla také novinka v podobě skleněných vláken a celá řada dalších moderních technologií. Významný pokrok doznal i vývoj ochranných pomůcek.

Stále se objevující novinky vyvolávají mezi rybáři věčné polemiky. Jsou nejrůznější technologické „vychytávky“ ještě ku prospěchu věci? Přispívají ke zjednodušení situace? Nemělo nakonec rybaření pouze s rybářským prutem větší kouzlo?

Moderní rybolov u nás

Čeští rybáři měli do roku 1989 poměrně omezené možnosti. Teprve v porevolučních letech mohli tuzemští fanoušci rybolovu začít vstřebávat novinky ze zahraničí, a to jak co do nových výrobků, které se objevily na trhu, tak i ve způsobu rybaření.

Rybáři, kteří se do tohoto okamžiku zajímali hlavně o cejny nebo kapry na tuzemských rybnících, měli nově možnost vyrazit také do zahraničí. Mnozí tak přišli na chuť i mořskému rybolovu. Ve středu zájmu se ocitly další druhy ryb jako například tresky.

Přesto patří kapři a sumci dál k vyhledávaným trofejím, neboť lze říci, že čeští příznivci rybolovu jsou do značné míry věrní tradičnímu pojetí této činnosti.