Rekonstrukce, nebo stavba na zelené louce?

Na začátku každého stavebního projektu bývá nápad, nebo chcete-li myšlenka. Cesta k její realizaci často bývá náročná, v mnoha ohledech složitá, ne-li až trnitá. Ale stojí za to ji absolvovat. Na jejím konci vás totiž čeká krásný nový dům, jež vám poskytne nezbytnou ochranu a útočiště. To mějte vždy na paměti, obzvláště v okamžicích, kdy všechno nepůjde podle vašich představ.

Vraťme se k titulku tohoto článku. Rekonstrukce, či stavba na zelené louce? Tuto otázku si pokládá hodně stavebníků. Postavit si nové bydlení doslova od základů? Pořídit dům starší a ten zrekonstruovat? Já osobně se před osmi lety rozhodla pro první variantu. Koupili jsme pozemek a na něm postavili nový dům. A nelituji. Bydlím tak, jak jsem si představovala.

Počítejte se vším

Znám však spoustu lidí, kteří zvolili druhou variantu. S odstupem času svorně tvrdí, že podruhé by do toho nešli. Proč? Při rekonstrukci máte svázané ruce a nemůžete moc popustit uzdu své fantazii. Chtě nechtě musíte vycházet z domu, jejž rekonstruujete. A jedná-li se o dům, jejž neznáte, nikdy nevíte, jaký strašák na vás kdy vypadne ze skříně. Toho vás stavba „na zelené louce“ rozhodně ušetří. Zase vás ale čekají jiné překážky, s nimiž je dobré hned na začátku počítat.

Máte svůj pozemek?

Prvním krokem je koupě pozemku, což už samo o sobě může být docela oříškem. Problémem je, že pozemek na rozdíl od domu nelze postavit. A kvalitních pozemků tak samozřejmě ubývá. Znám lidi, kteří pozemek pro stavbu domu hledali i několik let. Máte-li však pozemek „v kapse“, můžete přistoupit k dalšímu kroku, jímž je plánování stavby.

Dům z katalogu, nebo od architekta?

Máte alespoň hrubou představu, jak by dům vašich snů měl vypadat? Můžete si ho nechat navrhnout od architekta – v tom případě doporučujeme obrátit se na nějaké architektonické studio, nebo si můžete vybrat nějaký z katalogizovaných projektů v rámci tzv. stavby domu na klíč.

Geodetické práce a inženýring

Nastupují geodetické práce, v rámci kterých je zapotřebí vyhotovit geometrický plán. Tomu se souhrnně říká inženýrská geodézie nebo-li inženýring. V první řadě bude třeba provést zaměření pozemku a vyhotovit projektovou dokumentaci. Tedy zakreslit hranice pozemku a vytyčit v něm veškeré stavby. Dalším nezbytným krokem je vyhotovení dokumentace provedení stavby. To vše svěřte do rukou profesionála, ideálně odpovědného geodeta.

Spolupracujte s profesionály

Není toho zrovna málo, že? A to jsme nastínili jen zlomek všech povinností a kroků, jež teprve předcházejí dalšímu důležitému bodu, jímž je získání stavebního povolení. Až po jeho obdržení totiž můžete začít se stavbou samotnou. Ale neděste se. Člověk se většinou nejvíce obává neznámého. Obrátíte-li se na specializované odborníky (například společnost Geo5, s.r.o.), nebude k obavám žádný důvod. Ti totiž rozhodně vědí, co dělají.