Jak probíhá výuka na interaktivní tabuli

Čím dál tím častěji si do tříd a učeben od základních po vysoké školy stejně jako do firemních přednáškových a výukových místností nachází cestu tzv. interaktivní tabule. Není divu, neboť mají schopnost výklad na jakékoliv úrovni náročnosti obohatit, učinit výrazně zajímavější a také vtáhnout žáky a posluchače do výuky tak, že se stanou její aktivní součástí, nikoliv pouze pasivním příjemcem informací . Výuka (nebo zaměstnanecké školení, projektová porada atd.) je tak významně efektivnější. Jak ale taková výuka s pomocí interaktivní tabule probíhá? Jak konkrétně přednášejícímu pomáhá?

Co je interaktivní tabule?

V obecnosti je interaktivní tabule plocha, zobrazující uživatelské prostředí a také jako vstupní rozhraní, jejím prostřednictvím lze do uživatelského prostředí vstupovat. Interaktivní tabule může mít podobu plochy, na kterou je obraz promítán projektorem, nebo přímo dotykového LCD panelu. Na tabuli mohou být promítány reálné příklady, animace, filmy a další audiovizuální prvky, které názorně demonstrují předmět výuky . Posluchači mohou potom na tabuli řešit příkladové úlohy nebo prezentovat své vlastní myšlenky a porovnávat je s původním obsahem.

 

 

Týmová hra

Interaktivní tabule je také ideálním prostředkem pro práci v týmu i pro osvojování si jejích pravidel. V případě multidotykových tabulí mohou posluchači v několika skupinách pracovat dokonce současně. Tato schopnost posouvá výklad či výuku na novou úroveň a jedná se o jednu z největších výhod interaktivních tabulí. I při poradách pracovních a projektových týmů je díky tomu čas využitý nesmírně efektivně. Možnosti, které interaktivní tabule nabízí jsou zkrátka široké a klasické tabule s nimi nelze přímo srovnávat. Máte-li zájem o co největší efektivitu času stráveného ve výukové místnosti vaší školy, firmy nebo jiné instituce, volba je jasná.