Právní překlady mají smysl

Máte-li co do činění s právními dokumenty, pak jistě víte, jak důležitá je jejich správnost. Ať už jde o smlouvu nebo dohodu, veškeré dokumenty mají přesné náležitosti, které je třeba dodržovat. Pokud se vám tedy do rukou dostaly listiny, jež je nutné přeložit, nenechte nic náhodě a vždy využijte služeb kvalitní překladatelské agentury.

Právní překlady potřebují odborníka

Je sice chvályhodné, že se domluvíte několika cizími jazyky a ani běžná písemná komunikace vám nedělá problémy. Nicméně odborné texty, a právní překlady především, potřebují nejen zkušeného překladatele, ale i odborníka v daném oboru. Odborné překlady totiž musí být přeloženy přesně a překladatel za to odpovídá. Pokud nemáte právní vzdělání, bude se vám hodit služba agentury.

Ruku v ruce s překladem jde i korektura textu

Samotný právní překlad je věcí nanejvýš specifickou a vyžaduje od překladatele precizní znalost jazyka i daného oboru. Překladatelská agentura Didacticus nabízí klientům právní překlady ze čtyřiceti jazyků, výjimkou není bulharština ani třeba čínština. Texty vždy zpracovávají překladatelé znalí v oboru, zároveň se dbá na jednotnost překladu, proto na vašich dokumentech bude pracovat jedna osoba.

Korektura, či chcete-li konečná úprava textu, je neméně důležitou součástí dokonale odvedeného překladu. I velmi zkušenému překladateli se může stát, že v rámci bezchybného překladu použije stylistické obraty ne úplně korespondující s češtinou. Korektor upraví text v případě potřeby stylisticky, gramaticky, významově a je schopen upravit text pro následný tisk.

Překladatelská agentura Didacticus dbá nejen na rychle a bezvadně odvedenou práci. Cení si vaší důvěry v ní vložené a veškeré údaje uvedené v textech jsou nedotknutelné.