Nevyhazuje použité textilie, začněte s recyklací

Statistiky říkají, že na jednoho Čecha připadne ročně až 10 kilogramů textilního odpadu. Textil, který končí v komunálních odpadech, dále putuje na skládky, což škodí životnímu prostředí. Při rozkladu materiálů se totiž do ovzduší dostávají skleníkové plyny, amoniak a metan, které mají na ovzduší a přírodu negativní vliv. Některé textilní materiály se dokonce nerozloží nikdy.

Recyklace je důležitá

Nejde jen o samotný textil. Recyklovat byste měli i jiné materiály, mezi které patří například plast, papír či sklo.

Jak se recykluje textil?

Odhodit věc do koše je nejjednodušší způsob. Existuje však i lepší způsob, než odkládat nepotřebný textil do netříděného odpadu.

Recyklovaný textil má totiž další využití. Nositelné šatstvo se předává charitě a potřebným. Více poničené věci končí jako čisticí hadry, výplně do autosedaček, izolace nebo třeba i papír.

Kam se starým textilem?

Nevíte, co s textilem? Vhoďte jej do oranžového kontejneru na textil. V Praze jich je přes pět set. Tyto kontejnery jsou pravidelně vybírány společností POTEX, která se zabývá tříděním oblečení a jeho přípravou na míru pro jednotlivé neziskové organizace. Nepotřebným oblečením tak můžete pomoci lidem v nouzi – maminkám, dětem, lidem bez domova, nebo těm, které zasáhla přírodní katastrofa.

Nepřispívejte více ke znečištění životního prostředí, darujte textil a oblečení charitě, která pro něj najde využití.

Žijte s plným vědomím o naší planetě

Udržitelnost a ochrana životního prostředí jsou trendem nové doby. Stále větší množství lidí po celém světě nachází svou cestu ke skupinám, které si uvědomují, že změna začíná od jednotlivců. Lidé mění životní styl, produkty a zvyky za ekologičtější alternativy. Udělejte tak i vy. Ať svět, jak ho dnes známe my, vypadá stejně i pro další generace.