Nepodceňujte vybavení domácích lékárniček

Aktuálním tématem, jež je v poslední době často skloňované v tuzemských médiích, je nedodržování bezpečnosti práce na pracovištích. S tím souvisí častá úrazovost a nemocnost, nezřídka se může jednat o ohrožení života. Přitom stačí tak málo. Dodržování zásad bezpečnosti práce, proškolený personál pro obsluhu techniky a strojů, případně pracovníci alespoň částečně zběhlí v poskytování pomoci.

Jak zařídit bezpečnost na pracovišti

Vždyť ruku na srdce, kdo z nás umí provést základní záchranné úkony při zranění kolegy nebo kamaráda, které by minimalizovaly následek úrazu či náhlé nevolnosti? Řešením by byly pravidelné kurzy pomoci, jež by organizovali samotní zaměstnavatelé či provozovatelé. Vždyť zdravotníci jsou jedněmi z nejdůležitějších lidí, které musejí povinně povolat organizátoři sportovních, kulturních a dětských akcí. Proč by nemohlo být pravidlo alespoň částečně vyškolených zaměstnanců také na pracovištích?

Prevence pomáhá předcházet neštěstím

Dalším z negativních faktorů, které mohou vést k fatálním zraněním a úrazům, jsou alkohol a drogy. O škodlivosti těchto látek se není třeba dlouze rozepisovat. Pokud má zaměstnavatel či ředitel školy podezření na pracovníky, respektive děti, kteří jsou pod vlivem omamných látek, může je jednoduše zkontrolovat s pomocí speciálních testerů. Některé školy v ohrožených lokalitách již alkohol testery a drogové testy zavedly.

Obnovujte vybavení domácích lékárniček

Lékárničky v domácím prostředí, na pracovištích, veřejných prostranstvích a v autech jsou samozřejmostí. Vlastníci by je měli doplňovat o často používaný materiál, jako jsou obvazy, náplasti a dezinfekce. Záchranářské vybavení zdravotníků se soustředí jak do zdravotnických brašen, tak do stanů a prostor, kde se zdravotníci pohybují. Ve stanech nesmějí chybět zdravotnická nosítka, trojcípé šátky, tlakové obvazy, dlahy a prostředky pro poskytnutí první pomoci při těžších úrazech.

Facebookové komentáře

Přidat komentář