Historie a budoucnost měničů napětí

Moderní měniče napětí jsou významnou a v podstatě nepostradatelnou součástí světa elektrotechniky již od počátků aerokosmonautiky, kdy bylo potřeba vyrobit kosmický raketoplán za použití minima materiálu. Díky polovodičovým měničům bylo možné použít méně bateriových článků a snížit tak významně celkovou hmotnost raketoplánu.

Předchůdcem moderních polovodičových měničů byly mechanické konvertory napětí. Ty se využívaly zejména v železniční dopravě. Byl to například rotační měnič zvaný též motorgenerátor. Ten sestával, jak název vypovídá, ze stejnosměrného elektromotoru a k němu pomocí hřídele připojeného generátoru. V případě DC-DC měničů funkci generátoru zastávalo dynamo. Motorgenerátor byl však velmi nevýhodný z hlediska velikosti, váhy a v neposlední řadě i nízké účinnosti zapříčiněné vysokými ztrátami.

DC-DC polovodičových měničů rozeznáváme několik, přičemž každý má své specifické spektrum využitelnosti. Nejčastěji využívané jsou step-up a step-down konvertory.

Step-up měniče, nebo také boost konvertory, slouží ke zvyšování stejnosměrného napětí dodávaného zdrojem. Tímto zdrojem může být například baterie. Oproti tomu step-down měnič, nebo také buck konvertor slouží ke snižování napětí.

DC-DC měniče pracují na principu otevírání a zavírání polovodičů. Jednoduchý obvod sestává vždy nejméně ze dvou polovodičových součástek (nejčastěji je to dioda a tranzistor) a jedné součástky schopné uchovat napětí (například kondenzátor).

Použití elektronických obvodů s polovodičovými měniči se v dnešní době hojně rozšířilo do běžných domácností. Velkou doménou měničů jsou spínané zdroje, které slouží jako napaječe pro moderní komunikační technologie.

Masivně se dnes DC-DC používají ve vozidlech, a to jak v automobilech, tak i v drážních vozidlech, lodích nebo autobusech, kde je například možno instalovat USB napájení 5.5V, ačkoliv palubní napětí je 12V, 24V nebo 48V.

V budoucnosti se očekává, že význam polovodičových měničů stále poroste, zejména díky jejich využitelnosti v připojení alternativních zdrojů elektřiny do běžných domácností.

Pokud hledáte služby významného distributora kvalitních měničů napětí, můžete se obrátit na ESHOP-MEANWELL.CZ.