Domů » AUTO MOTO » Dopravní značky pomáhají a chrání

Dopravní značky pomáhají a chrání

Fotografie: dopravní značení

Bez pravidel by byl na světě chaos. Toho si byl vědom vševědoucí Pán Bůh, který seslal na svět Desatero, dle kterého se měli lidé chovat. Když přestalo deset přikázání plnit svůj účel a dostačovat, vytvořili si další omezení sami lidé. Mezi nejvíce užívané a celosvětově platné patří dopravní předpisy.

Ty tam jsou doby, kdy měl na cestě přednost ten, kdo byl rychlejší, nebo kdo byl větší. Když provoz zhoustl natolik, že by se povozy na silnicích přetlačovaly, spatřilo světlo světa pravidlo přednosti pravé ruky. S tím si společnost vystačila jen o něco málo déle. Zprava totiž najednou chtěli jezdit všichni. Regulovčíci narychlo vymysleli dopravní značení.

Neznalost neomlouvá

Dopravní značky se dělí na vodorovné a svislé. Vodorovné se aplikují pomocí barvy přímo na vozovce, svislé dopravní značení je mnohem pestřejší, vizuálně a významově odlišné. Svislé značky mají výstražný, příkazový, zákazový, informativní a přednost upravující charakter. Neznalost těchto významů je zásadní kontraindikací k získání řidičského oprávnění a lidově řečeno, kdo nezvládne obstát v testu dopravních značek, hazarduje se svým životem. Značky musí umět každý účastník silničního provozu, tedy nejen řidič, ale i cyklista a chodec pěší.

Fotografie: dopravní značky

Svislé varování

O usazení a užití značek rozhoduje na veřejných komunikacích dopravní inspektorát, na obecních cestách pak o umístění žádá odbor dopravy. Svislé dopravní značení se umisťuje tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovku. Je možné je od výrobce zakoupit nebo dlouhodobě pronajmout.

Společnost AZ značky zajišťuje komplexní služby v oblasti dopravního značení a je činná na celém území Česka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *