David Rusňák, DRFG a investice do fondů

Vložením peněz do podílového fondu získává investor tzv. podílové listy. Ty odpovídají hodnotě podílu investovaných prostředků. Investice do fondů zajímavě kombinuje tři důležité parametry. Těmi jsou výnos, likvidita a riziko.

Výnos stanovuje finanční prostředky, které investicí investor získá. Likvidita určuje, kdy je možné investování ukončit a získat z nich výnos. Riziko nám ukazuje, jak velké hrozí nebezpečí a jestli můžeme o finance přijít.

Výhody investování do fondů

Při investování do podílových fondů se můžete dostat k zajímavým investičním příležitostem. Fondy spravují ti nejschopnější manažeři a analytici a umožní vám dostat se k cenným papírům nebo výhodnějším nabídkám, které byste si jako drobný investor koupit nemohl.

K dispozici máte na výběr různé fondy, od těch nejméně rizikových až po ty rizikové. Fondy jsou také tvořeny širokou škálou cenných papírů, některé bývají uložené na termínovaných vkladech. Proto je tu velice nízké riziko ztráty peněz.

Na rozdíl od termínovaných vkladů je možné výnosy z fondů vybrat kdykoliv. Proto mnoho lidí dává přednost právě investicím do fondů. U termínovaných vkladů je možné finance vybrat až po uplynutí předem stanovené lhůty, to je také hlavní nevýhodou vkladů.

Investice do fondů DRFG

Investiční skupina Davida Rusňáka spravuje dva fondy. První z nich je nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND, druhý energetický fond CZECH ENERGY & INFRASTRUCTURE FUND.

Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Nemovitostní fond DRFG se zaměřuje na nemovitostní aktiva v České republice a veřejnou nabídku v ČR a Lichtenštejnsku.

Energetický fond CZECH ENERGY & INFRASTRUCTURE FUND

Energetický fond DRFG se zabývá investicemi do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dále je zaměřen na infrastrukturu v oblasti energetiky a telekomunikací v České republice.

Dluhopisy DRFG a jejich zhodnocení

Skupina Davida Rusňáka spravuje také dluhopisy. Aktuálně nabízí investice do dvou typů dluhopisů: Dluhopisy DRFG a DRFG Real Estate. U prvního typu se investuje do diverzifikovaných projektů se zhodnocením 6,7 % a 8 % p.a.. U DRFG Real Estate se investuje do nákupu komerčních nemovitostí se zhodnocením 4,5 %, 6% a 7 % p.a..