Odškodnění za zpožděný let

Jestliže odlétáte na dovolenou a máte již sbaleny své plastové cestovní kufry a jiná zavazadla, určitě vás také zajímají informace při potížích s odletem letadla. Pokud letecká společnost zruší let nebo je zpožděn, platí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 stanovuje společná pravidla veškerých náhrad a pomoci v letecké dopravě, při odepření nástupu na palubu letadla, zrušení či určitého zpoždění letů. Jde o následující případy.

 • lety mezi členskými státy EU u dopravcem z EU nebo mimoevropského dopravce
 • lety s dopravcem z EU při letech z EU do ostatních zemí nebo zpět
 • let s mimoevropským dopravcem z EU do jiných zemí, nikoliv na opačný případ

Zrušení letu

Pokud byl let zrušen, vzniká nárok na přesměrování a nezbytnou péči, v některý případech i na finanční kompenzaci. Přesměrování znamená nabídku jiné varianty letů za podobných podmínek a v co nejbližší době. Jestliže nebudete souhlasit, vzniká nárok na vrácení peněz. Dopravce je povinen se o vás postarat při čekání, poskytnou občerstvení, zajistit hotel, dopravu do a z hotelu a 2 telefonní hovory zdarma. Odškodnění za zpožděný let, zrušený let, finanční kompenzaci i ztrátu zavazadel také vymáhá společnost ClaimCloud, abyste se tím nemuseli zabývat sami.

Podmínky pro finanční kompenzaci při zrušení letu

 • zrušení letu nejste informování nejméně 2 týdny předem
 • nejste o zrušení informováni ve lhůtě od 2 týdnů do 7 dnů před plánovaným časem odletu a není vám nabídnuto přesměrování umožňující odletět nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu
 • nejste informování o zrušení ve lhůtě kratší 7 dnů před plánovaným časem odletu a není vám nabídnuto přesměrování letu umožňující odletět nejpozději hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu

Zpoždění letu

Pokud je let opožděn, máte nárok na péči a při delším zpoždění také na kompenzaci. Při zpoždění je dopravce povinen vám poskytnout:

 • občerstvení odpovídající délce zpoždění
 • při čekání přes noc je povinen poskytnout ubytování v hotelu a dopravu do a z hotelu
 • 2 telefonní hovory
 • pokud zpoždění přesahuje 5 hodin, vzniká nárok na zrušení a vrácení ceny letenek (se současnou ztrátou nároku na péči od dopravce)
 • jestliže je let zpožděn tak, že se do cílové destinace dostanete se zpožděním 3 hodiny a více, vzniká nárok i kompenzaci

Dopravce nemusí v obou případech platit finanční odškodnění, může-li prokázat, že zrušení bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné zabránit, i v případě přijetí všech přiměřených opatření. Jde o nepříznivé počasí, stávky či omezení řízení letového provozu.

Odepření nástupu na palubu letadla a snížení cestovní třídy

Vzniká stejný nárok na finanční kompenzaci jako u zpoždění nebo zrušení letů s právem na přesměrování a péči po dobu čekání na náhradní let. O finanční kompenzaci lze požádat také při snížení cestovní třídy, ale nejde o částky v plné výši. Můžete se domáhat finanční náhrady i za ztracené, zpožděné nebo poškozené cestovní kufry podle Montrealské úmluvy.